• Rekrytering, Second Opinion, Ledarutveckling, Interimslösningar

Personuppgiftspolicy

AS&B Executive AB, 556625-5260, använder de personuppgifter och den information som du frivilligt lämmar vid registrering samt genom vidare kontakt med oss som hjälpmedel i våra rekryteringsprocesser. Personuppgifter kan komma att delas med kunder till AS&B Executive AB för att din ansökan skall kunna behandlas i samband med en rekryteringsprocess.

Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller pågående juridisk process.

Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, födelsedata, information från sociala medier samt data som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift. Detta kan gälla till exempel testresultat, bilder på dig som du själv bifogat din ansökan, fotografi som vi tagit på dig i samband med intervju, kompetenser och tidigare erfarenheter som du registrera i vårt rekryteringssystem, eller andra uppgifter som du valt att delge oss genom uppladdade dokument. Vi avråder dig från att registrera känsliga personuppgifter, och förbehåller oss rätten att på eget initiativ radera sådan information som är av känslig karaktär, liksom personuppgifter som berör andra än dig själv. Uppgifter av känslig karaktär gäller till exempel etniskt ursprung, politisk eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackföreningar eller uppgifter om din hälsa.

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt få dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via e-post till personuppgifter@asb-executive.se. Önskar du få ut ett registerutdrag flera gånger per år tar vi ut en administrativ avgift på 495 kr per tillfälle.

AS&B Executive AB behandlar dina personuppgifter endast för att administrera rekryteringsuppdrag, hantera den löpande kommunikationen med dig i ett pågående rekryteringsuppdrag, samt för att kunna ge dig som potentiell kandidat erbjudande om olika nya möjligheter så som tjänster du kan söka eller möjligheter att arbeta som interimskonsult. Detta kan ske via telefonkontakt, e-post eller andra digitala och sociala medier. Personuppgifterna sparas i upp till tio år efter registrering eller uppdatering av dina handlingar hos oss, för att finnas tillgängliga så att vi kan kontakta dig i samband med rekryteringsprocesser där du kan ha intresse av att delta som kandidat.

 

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på rekrytering, Executive Search, interimslösningar, fördjupade personbedömningar och ledarutveckling. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Telefon: 013-24 49 80
Mailinfo@asb-executive.se

Läs om vår personuppgiftspolicy

Tillsammans kan vi minska smittspridning.

Med anledning av den senaste tidens händelser kopplade till Covid-19 genomför vi på AS&B tillfälliga förändringar i vårt arbetssätt.

Ska du besöka oss? Du är varmt välkommen hit, förutsatt att du känner dig helt frisk och inte har någon i din närhet som uppvisar symptom av coronaviruset. Om så är fallet bokar vi om vårt möte till ett senare tillfälle. 

Ska du besöka oss? Du är varmt välkommen hit, förutsatt att du känner dig helt frisk och inte har någon i din närhet som uppvisar symptom av coronaviruset. Om så är fallet bokar vi om vårt möte till ett senare tillfälle. När du väl är på plats hos oss avstår vi från att ta varandra i hand. Vi har anpassat våra lokaler bland annat genom att placera handsprit tillgängligt för besökare och förtätat våra städrutiner.

Är du kallad på en intervju? Naturligtvis är du välkommen hit för ett möte på plats. Vill du hellre att vi genomför intervjun på distans i form av ett videomöte går det också bra. Meddela oss vid bokningstillfället eller kontakta oss om tid och plats redan har bokats. Precis som i vanliga fall har vi förståelse för att intervjuer måste bokas om på grund av sjukdom vilket givetvis inte påverkar dina möjligheter i en pågående rekryteringsprocess.

Vi på AS&B bevakar noggrant läget och följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi kan därför komma att ändra våra rutiner ytterligare om situationen kräver det.

Lås oss alla visa hänsyn och tänka på varandra, ta ansvar och inte utsätta andra för risker samt ha förståelse för de konsekvenser denna situation medför.

Tack för att du visar hänsyn för din omgivning!

Har du frågor om våra tillfälliga förändringar eller din rekryteringsprocess?

Välkommen att kontakta oss via vår växel på 013-24 49 80 eller skicka e-post till info@asb-executive.se.  

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se