Skip to main content

Personuppgiftspolicy

AS&B Executive AB, 556625-5260, använder de personuppgifter och den information som du frivilligt lämnar till oss. Personuppgifter kan komma att delas med kunder till AS&B Executive för att din ansökan skall kunna behandlas i samband med en rekryteringsprocess.

Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller juridisk process.

Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, födelsedata, samt data som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift. Detta kan gälla till exempel testresultat, bilder på dig som du själv bifogat din ansökan, fotografi som vi tagit på dig i samband med intervju, kompetenser och tidigare erfarenheter som du angivit eller andra uppgifter som du valt att delge oss genom uppladdade dokument. Vi avråder dig från att dela känsliga personuppgifter, och förbehåller oss rätten att på eget initiativ radera sådan information som är av känslig karaktär, liksom personuppgifter som berör andra än dig själv. Uppgifter av känslig karaktär gäller till exempel etniskt ursprung, politisk eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackföreningar eller uppgifter om din hälsa.

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt få dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via e-post till info@asb-executive.se. Önskar du få ut ett registerutdrag flera gånger per år tar vi ut en administrativ avgift på 495 kr per tillfälle.

AS&B Executive behandlar dina personuppgifter endast för att administrera rekryteringsuppdrag, hantera den löpande kommunikationen med dig i ett pågående rekryteringsuppdrag samt för att kunna ge dig som potentiell kandidat erbjudande om olika nya möjligheter så som tjänster du kan söka eller möjligheter att arbeta som interimskonsult. Detta kan ske via telefonkontakt, e-post eller andra digitala och sociala medier. Personuppgifterna sparas så länge du anses vara, eller vill vara, en aktuell kandidat hos oss. Vi förbehåller oss dock rätten att radera dina uppgifter i våra system för att säkerställa att vi har uppdaterade och aktuella register. Du har själv rätt att när som helst begära att dina uppgifter raderas.

AS&B Executive kan komma att samla in ytterligare data om dig i samband med en eventuell bakgrundskontroll. En sådan kontroll kan komma att bli aktuell om du är slutkandidat i någon av våra rekryteringsprocesser. Kontrollen omfattar medverkan i rättsliga processer, ekonomisk upplysning, äkthetskontroll av eventuell akademisk examen, referenstagning och eventuell annan information som går att hitta om dig i webbsökningar och nyhetsartiklar.   

Genom att samtycka till vår hantering av personuppgifter godkänner du villkoren i vår personuppgiftspolicy.

AS&B Executive 
Jan Schröder
jan.schroder@asb-executive.se
070-618 11 61