Skip to main content
 • AS&B Executive Interimkonsulter

  När du med kort varsel är i behov av tillfällig expertis och avlastning av organisationen under en tidsbegränsad period

  INTERIMSKONSULT
  KONTAKTA OSS

 • AS&B Executive Interim management

  När du med kort varsel är i behov av tillfällig expertis och avlastning av organisationen under en tidsbegränsad period

  INTERIMSKONSULT
  KONTAKTA OSS

 • AS&B Executive Interimkonsulter Linköping

  När du med kort varsel är i behov av tillfällig expertis och avlastning av organisationen under en tidsbegränsad period

  INTERIMSKONSULT
  KONTAKTA OSS

 • AS&B Executive Interimkonsulter Malmö

  När du med kort varsel är i behov av tillfällig expertis och avlastning av organisationen under en tidsbegränsad period

  INTERIMSKONSULT
  KONTAKTA OSS

 • AS&B Executive Interimkonsulter Stockholm

  När du med kort varsel är i behov av tillfällig expertis och avlastning av organisationen under en tidsbegränsad period

  INTERIMSKONSULT
  KONTAKTA OSS

Hyr en interimskonsult

Har ni tillfälligt behov av att hyra en interimskonsult som säkerställer framdrift och avlastastar organisationen under en tidsbegränsad period?

Väl dokumenterad kompetens, personlighet och erfarenhet är självklarheter för att kunna matcha rätt interimskonsult till respektive uppdrag. Våra interimskonsulter genomgår kompetens-, personlighets- och begåvningstester. Vi gör juridisk och ekonomisk bakgrundskontroll, ett flertal intervjuer, samt verifierar att de varit framgångsrika i tidigare uppdrag. Allt i syfte att säkerställa deras lämplighet och förmåga att leverera en tjänst som gör skillnad för er.

"Jag älskar utmaningar, och att arbeta med interimsuppdrag passar mig perfekt! Målet är att gå in och avlasta arbetet för ledningsgruppen, men framför allt att underlätta för den nye chefen att komma in i arbetet."

- Anita, en av våra Interimschefer

Vi har ett stort antal interimskonsulter med specialistkompetens i vårt nätverk som är tillgängliga för uppdrag. 

Interimkonsult - målsättning

Att ha ett tydligt syfte och en tydlig målsättning med uppdraget är viktigt för att kunna nå bästa möjliga resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom att bestämma tidsplan, eventuella avgränsningar, hänsynstagningar och kanske vilka andra resurser som kommer krävas för uppdraget.

Interimkonsult - framgångsfaktorer

Vad krävs för att genomföra uppdraget? Vilken kompetens, personlighet, erfarenhet och handlingskraft behövs? Behöver insatsen förberedas genom anpassning av organisation, processer, lokaler eller på något annat vis? Krävs heltid eller räcker det med en begränsad insats över längre tid?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ert behov av en interimskonsult.

Har du frågor om våra interimstjänster?
Kontakta då vår interimsspecialist Mikael Jacobsson.

Mikael Jacobsson
Tel.: 072-513 06 90
Mail: mikael.jacobsson@asb-rekrytering.se

Vår långa historia med rekrytering av chefer och specialister har gett oss möjlighet att bygga upp ett stort nätverk av högpresterande interimschefer och interimkonsulter.

Att arbeta som interimskonsult

Att arbeta som Interimskonsult är ofta ett medvetet val. Du har en gedigen karriär bakom dig, antingen som specialist eller i en högre chefsposition, ibland en kombination av båda delarna. Som interimskonslut du ofta in i verksamheter där din kunskap och erfarenhet är avgörande och där tidshorisonten är kort. Du förväntas redan från första dagen ta stort ansvar och egna initiativ. Din förmåga att kommunicera och vara lyhörd kommer prövas. Det gäller även din förmåga att analysera, dra slutsatser, fatta och genomdriva beslut. Rollen som interimskonsult är stimulerande och utmanande, den ställer också höga krav på leveransförmåga och egen drivkraft.

"Det är självklart viktigt att man är medveten om sina styrkor avseende kompetens och ledarskap. Men för oss är det lika viktigt att våra interimschefer är medvetna om sina utvecklingsområden och begränsningar. Detta för att kunna erbjuda en interimstjänst där introduktions- och uppstartstid blir så smidig som möjligt" 

- Mikael Jacobsson, interimsansvarig AS&B Executive