Skip to main content
 • En inhyrd interimschef kan vara en effektiv lösning

  När du med kort varsel är i behov av en erfaren ledare eller specialist under en tidsbegränsad period

  INTERIMSCHEF / INTERIM MANAGEMENT
  KONTAKTA OSS

 • När du med kort varsel är i behov av en erfaren ledare eller specialist under en tidsbegränsad period

  INTERIMSCHEF / INTERIM MANAGEMENT
  KONTAKTA OSS

 • Interimschef i Linköping / Östergötland

  När du med kort varsel är i behov av en erfaren ledare eller specialist under en tidsbegränsad period

  INTERIMSCHEF / INTERIM MANAGEMENT
  KONTAKTA OSS

 • Interimschef i Malmö / Skåne

  När du med kort varsel är i behov av en erfaren ledare eller specialist under en tidsbegränsad period

  INTERIMSCHEF / INTERIM MANAGEMENT
  KONTAKTA OSS

 • När du med kort varsel är i behov av en erfaren ledare eller specialist under en tidsbegränsad period

  INTERIMSCHEF / INTERIM MANAGEMENT
  KONTAKTA OSS

Att hyra in en Interimschef

Säkerställa ledarskapet, utveckla eller förändra er verksamhet under en tidsbegränsad period? Interimschef kan vara lösningen.

En inhyrd interimschef kan vara en effektiv lösning för att snabbt få in kvalificerad kompetens i företaget. Vi har över 20 års erfarenhet av interim management till både offentlig och privat verksamhet. Vi hjälper dig att hitta en proffesionell och operativ ledare med lång erfarenhet att, utifrån ert behov och önskemål, vidmakthålla, utveckla eller förändra er verksamhet. 

Våra kunder har insett vikten av att ha en effektiv och pålitlig partner i kompetens- och rekryteringsarbetet och den konkurrensfördel det innebär att tillfälligt hyra in en interimschef eller interimskonsult. 

Moderna företag drar nytta av fördelarna med att hyra in en intrimschef

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ert behov av en interimschef

Kontakta vår interimsspecialist Mikael Jacobsson.

Mikael Jacobsson
Tel.: 072-513 06 90
Mail: mikael.jacobsson@asb-rekrytering.se

Tre avgörade anledningar varför en interimschef kan vara något för er.

Avlastning

Att anlita en interimskonsult som har den profil och kompetens som krävs för ett specifikt uppdrag avlastar både dig och din organisation. Konsulten genomför uppdraget utan att ni behöver fördela ut ansvar på befintlig personal och ni behåller på så sätt fokus på ordinarie verksamhet.

Interimchef/konsult ger maximerad effektivitet

Genom att använda våra interimstjänster maximerar ni effektivitet och kostnad utan att anpassa befintlig personalstyrka. Ni minskar tiden för anställningsintervjuer och administration för anställning samt har en kontakt hos oss som stöttar er vid behov av kompetensfrågor under hela interimstiden. Ni hyr helt enkelt in strategisk kompetens under den tiden ni behöver. 

Katalysator för förändring

Interimschefer har i många fall erfarenhet från olika branscher och organisationer. De kan bidra till nya perspektiv i både affärsstrategin och genomförande i förbättringsarbeten. En interimskonsult från oss kan även minska intern friktion då förslagen kommer från en intern obunden utan egen agenda.

"Trots att det var en tillfällig lösning så gav det verkligen långvariga positiva effekter för oss som bolag när vi tog in tillfällig spetskompetens!"

- Karin, HR-chef 

Interimschef i rätt tid

När en vakans plötsligt uppstår eller när en förstärkning av organisationen behövs måste detta lösas, och ofta snabbt. Förr var det vanligt att låta en befintlig medarbetare axla detta ansvar utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, med risk att tappa både fokus och resultat. Nu har det för många blivit en självklarhet att hyra in strategisk kompetens. Rätt person som löser rätt uppgifter i rätt tid.

Interimstjänst med kort varsel

Vi jobbar aktivt med att upprätthålla ett stort nätverk av interimschefer och specialister. Vårt mål är att på kort varsel erbjuda en tidsbegränsad lösning för att vidmakthålla, utveckla eller förändra verksamheter. Våra interimskonsulter är erfarna ledare och specialister som snabbt gör skillnad. Alltid med en hands-on approach och naturligtvis även med full sekretess. 

När kan du behöva ta in en interimschef?

En interimschef är internt obunden och säger som det är utan att ha en egen agenda. Interimschefen behöver inte konkurrera internt och tänka på sin egen karriär, interimschefen kan prestigelöst fokusera på uppgiften och på att hjälpa andra.

Här är några vanliga situationer när interimschefer och interimskonsulter kan vara en kostnadseffektiv och praktisk lösning under en begränsad period. 

När en interimchef kan vara den bästa lösningen

 • För att tillvarata nya affärs- och expansionsmöjligheter
 • Vid omorganisationer eller omstruktureringar
 • Vid behov av kulturell förändring
 • Vid förvärv, fusioner eller avyttringar
 • Vid plötslig kompetens- eller personalbrist
 • Temporär frånvaro av ledningsfunktion
 • Rekryteringsprocess där kandidat har lång uppsägningstid
 • Oväntad ökning av arbetsbelastning
 • Vid behov av kvalificerad personal på deltid
 • Vid behov av projektledning
 • Produktlansering

Befattningar som passar våra interimskonsulter

 • VD
 • Regionchef
 • Platschef
 • Kommundirektör/Förvaltningschef
 • Produktionschef/Logistikchef
 • CFO/Redovisningschef
 • Jurist
 • Kommunikation- och marknadsschef
 • Försäljningschef
 • IT- projektledare
 • HR-chef

Läs mer om våra interimkonsulter här

"Var inte rädd för att ta in en interimschef under oroliga förhållanden.
Vi är personer som vill och kan kliva in i ett förändringsläge, och som stimuleras av utmaningar
"

Anita - en av våra interimschefer