• Individ- och ledarskapsutveckling

    Ledarutveckling 

Ledarutveckling är ständigt aktuellt

Utveckling av individ, grupp och organisation bör vara en stående punkt i agendan. En utbildning i ledarutveckling ger dig de bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt personligt och professionellt ledarskap. 

Utveckling av ledningsgrupper och arbetsgrupper

Grupputveckling syftar till att utveckla gruppens arbetssätt för att den ska fungera bättre och i slutändan åstadkomma mer. Det kan handla om en ledningsgrupp med nya medlemmar där man behöver lära känna varandra och skapa ökad förståelse för varandras olikheter eller en befintlig grupp som behöver skapa tydliga gemensamma mål och strategier. Deltagarna har en mycket aktiv roll och kan t ex få öva nya situationer eller arbeta med gruppövningar under ledning av en av våra erfarna utvecklingskonsulter.

Programmet anpassas för varje enskild grupp utifrån dess specifika förutsättningar och behov.

Personliga ledarutvecklingsprogram

I vårt personliga ledarutvecklingsprogram får du som chef utveckla ditt ledarskap genom samtal, coachning och uppgifter, som utformas utifrån dina förutsättningar och behov. Programmet syftar till att ge såväl nya som erfarna chefer på alla nivåer möjlighet till personlig utveckling i sin yrkesroll.

Under programmet identifieras och tydliggörs dina styrkor och utvecklingsområden i förhållande till den befattning som du verkar i. Därifrån arbetar vi sedan vidare i ett antal utvecklingsmöten. Mellan varje möte får du hemuppgifter, som kopplas till såväl din konkreta arbetssituation, som till dina personliga utvecklingsområden. Det skapar insikt och möjlighet till förändrat beteende och en ökad möjlighet att lyckas väl i din chefsroll. Programmen sträcker sig ofta över ett halvår och avslutas med en konkret handlingsplan.

Stöd vid organisationsförändring

I situationer som innebär ett behov av att förändra organisationer, t ex vid förändringar på marknaden eller andra nya förutsättningar, är det viktigt att behålla rätt personer. Nämligen de som är bäst lämpade för de nya utmaningar som förändringarna innebär.

Genom att analysera kommande behov och ta fram kravprofiler för de nya tjänsterna kan vi hjälpa till i arbetet. Vi genomför också personbedömningar med tester och djupintervjuer för de interna kandidaterna. Tillsammans ger det en fullständig bild av den potential som finns hos organisationens chefer och bästa möjliga underlag för val av kandidater internt.

För de personer som inte får eller vill behålla sina positioner kan vi även erbjuda en kompetent extern speaking-partner, som kan stödja dem i deras fortsatta utveckling i form av stödsamtal och coachning.

Lär dig rekrytera rätt

I vår intensiva rekryteringsutbildning får du under tre dagar möjlighet att lära dig grunderna kring personligheters betydelse på arbetsplatsen, rekryteringsmetodik samt praktiskt handlag för effektiv rekryteringsprocess. Efter utbildningen är du redo att genomföra strukturerade, genomtänkta, juridiskt riktiga och träffsäkra rekryteringar på egen hand.

Inför utbildningen får du göra en enkel kartläggning av dina behov och vilka utmaningar du ställs inför inom området. Vi varvar teorigenomgångar med praktiska övningar som t ex videoinspelning och reflektion kring den egna personligheten som pedagogiskt verktyg. Som deltagare får du bland annat skriva en platsannons, genomföra intervjuer samt känna på personlighetstest/ personlighetsinventorium.

Utbildningen hålls av våra rekryteringskonsulter som har minst 10 års erfarenhet av rekrytering inom olika branscher och organisationer. Den genomförs i grupper om 8-12 deltagare, från en eller flera arbetsplatser, samt vänder sig till chefer i positioner som kräver genomförande av egna rekryteringar och till internkonsulter och liknande personal.

 

Välkomna att kontakta oss

Har du allmäna frågor om våra utvecklingsprogram eller coachningserfarenheter? Då hittar du våra kontaktuppgifter här så kan du ringa någon av oss så hjälper vi dig.

Vår medarbetare Helene Larsson har till exempel både erfarenhet av eget ledarskap i större organisationer samt ledarutvecklingsinsatser i konsultrollen. Ta gärna kontakt med Helene så berättar hon mer om hur vi kan hjälpa er. Du kan även använda dig av formuläret som du hittar till höger på sidan. Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst.

 

Visa våra referenser

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på rekrytering, Executive Search, interimslösningar, fördjupade personbedömningar och ledarutveckling. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Telefon: 013-24 49 80
Mailinfo@asb-executive.se

Läs om vår personuppgiftspolicy

Tillsammans kan vi minska smittspridning.

Med anledning av den senaste tidens händelser kopplade till Covid-19 genomför vi på AS&B tillfälliga förändringar i vårt arbetssätt.

Ska du besöka oss? Du är varmt välkommen hit, förutsatt att du känner dig helt frisk och inte har någon i din närhet som uppvisar symptom av coronaviruset. Om så är fallet bokar vi om vårt möte till ett senare tillfälle. 

Ska du besöka oss? Du är varmt välkommen hit, förutsatt att du känner dig helt frisk och inte har någon i din närhet som uppvisar symptom av coronaviruset. Om så är fallet bokar vi om vårt möte till ett senare tillfälle. När du väl är på plats hos oss avstår vi från att ta varandra i hand. Vi har anpassat våra lokaler bland annat genom att placera handsprit tillgängligt för besökare och förtätat våra städrutiner.

Är du kallad på en intervju? Naturligtvis är du välkommen hit för ett möte på plats. Vill du hellre att vi genomför intervjun på distans i form av ett videomöte går det också bra. Meddela oss vid bokningstillfället eller kontakta oss om tid och plats redan har bokats. Precis som i vanliga fall har vi förståelse för att intervjuer måste bokas om på grund av sjukdom vilket givetvis inte påverkar dina möjligheter i en pågående rekryteringsprocess.

Vi på AS&B bevakar noggrant läget och följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi kan därför komma att ändra våra rutiner ytterligare om situationen kräver det.

Lås oss alla visa hänsyn och tänka på varandra, ta ansvar och inte utsätta andra för risker samt ha förståelse för de konsekvenser denna situation medför.

Tack för att du visar hänsyn för din omgivning!

Har du frågor om våra tillfälliga förändringar eller din rekryteringsprocess?

Välkommen att kontakta oss via vår växel på 013-24 49 80 eller skicka e-post till info@asb-executive.se.  

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se