Skip to main content
 • Utveckling av ledningsgrupper och arbetsgrupper

  Vi ser till att utveckling av individ, grupp och organisation blir en stående punkt på agendan.

  LEDARUTVECKLING
  KONTAKTA OSS

 • Personliga ledarutvecklingsprogram

  Vi ser till att utveckling av individ, grupp och organisation blir en stående punkt på agendan.

  LEDARUTVECKLING
  KONTAKTA OSS

 • Utveckling av individ, grupp och organisation i Linköping/ Östergötland

  Vi ser till att utveckling av individ, grupp och organisation blir en stående punkt på agendan.

  LEDARUTVECKLING
  KONTAKTA OSS

 • Utveckling av individ, grupp och organisation i Malmö / Skåne

  Vi ser till att utveckling av individ, grupp och organisation blir en stående punkt på agendan.

  LEDARUTVECKLING
  KONTAKTA OSS

 • Utveckling av individ, grupp och organisation i Stockholm

  Vi ser till att utveckling av individ, grupp och organisation blir en stående punkt på agendan.

  LEDARUTVECKLING
  KONTAKTA OSS

Ledarutveckling

En utbildning i ledarutveckling ger dig de bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt personligt och professionellt ledarskap.

Utveckling av individ, grupp och organisation bör vara en stående punkt i agendan. 

Utveckling av ledningsgrupper och arbetsgrupper

Grupputveckling syftar till att utveckla gruppens arbetssätt för att den ska fungera bättre och i slutändan åstadkomma mer. Det kan handla om en ledningsgrupp med nya medlemmar där man behöver lära känna varandra och skapa ökad förståelse för varandras olikheter eller en befintlig grupp som behöver skapa tydliga gemensamma mål och strategier. Deltagarna har en mycket aktiv roll och kan t ex få öva nya situationer eller arbeta med gruppövningar under ledning av en av våra erfarna utvecklingskonsulter.

Programmet anpassas för varje enskild grupp utifrån dess specifika förutsättningar och behov.

Personliga ledarutvecklingsprogram

I vårt personliga ledarutvecklingsprogram får du som chef utveckla ditt ledarskap genom samtal, coachning och uppgifter, som utformas utifrån dina förutsättningar och behov. Programmet syftar till att ge såväl nya som erfarna chefer på alla nivåer möjlighet till personlig utveckling i sin yrkesroll.

Under programmet identifieras och tydliggörs dina styrkor och utvecklingsområden i förhållande till den befattning som du verkar i. Därifrån arbetar vi sedan vidare i ett antal utvecklingsmöten. Mellan varje möte får du hemuppgifter, som kopplas till såväl din konkreta arbetssituation, som till dina personliga utvecklingsområden. Det skapar insikt och möjlighet till förändrat beteende och en ökad möjlighet att lyckas väl i din chefsroll. Programmen sträcker sig ofta över ett halvår och avslutas med en konkret handlingsplan.

Stöd vid organisationsförändring

I situationer som innebär ett behov av att förändra organisationer, t ex vid förändringar på marknaden eller andra nya förutsättningar, är det viktigt att behålla rätt personer. Nämligen de som är bäst lämpade för de nya utmaningar som förändringarna innebär.

Genom att analysera kommande behov och ta fram kravprofiler för de nya tjänsterna kan vi hjälpa till i arbetet. Vi genomför också personbedömningar med tester och djupintervjuer för de interna kandidaterna. Tillsammans ger det en fullständig bild av den potential som finns hos organisationens chefer och bästa möjliga underlag för val av kandidater internt. För de personer som inte får eller vill behålla sina positioner kan vi även erbjuda en kompetent extern speaking-partner, som kan stödja dem i deras fortsatta utveckling i form av stödsamtal och coachning.

Har du allmäna frågor om våra utvecklingsprogram eller coachningserfarenheter?

Vår medarbetare Conny Besterman har till exempel både erfarenhet av eget ledarskap i större organisationer samt ledarutvecklingsinsatser i konsultrollen. Ta gärna kontakt med Conny så berättar han mer om hur vi kan hjälpa er.

Conny Besterman

Konsult och VD
www.asb-executive.se