Skip to main content

Välkommen till oss Louise

Vi är glada att välkomna Louise Edenklint till oss på AS&B Executive. Louise är vidareutbildad beteendevetare med inriktning psykologi och påbörjar sin tjänst som konsult hos oss på Malmökontoret i oktober månad.

louise edenklintLouise kommer närmast från en tjänst som samordnare på Hässleholms kommun där hon som del av ledningsgruppen inom arbetsmarknad haft ansvarsområden inom personalfrågor, rekrytering, arbetsmiljö och kommunikation.

Jag har alltid haft ett intresse för utvecklings- och personlighetspsykologi och hur människan formas, därför läste jag även magisterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap parallellt med arbetslivet. Jag hoppas att jag skall kunna bidra positivt via mina kunskaper och erfarenheter inom rekrytering och verksamhetsutveckling.

Louise har också läst kurser inom områden såsom freds- och konfliktkunskap, ledarskap och juridik. Tidigare har Louise bland annat arbetat som HVB-behandlare, högstadielärare, kursföreståndare på folkhögskola och verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen. Louise har också alltid haft ett brinnande ideellt engagemang. Bland annat har hon startat Röda Korsets ungdomsförbund i Hässleholm och Kristianstad, och haft en mängd olika förtroendeuppdrag.

Min bredd av områden både inom studier och arbetsliv gör att jag känner mig väl rustad inför att ta mig an många olika uppdrag hos AS&B Executive. Under sex år satt jag också som regionråd för Röda Korset i Skåne och Halland, och den erfarenheten är väldigt värdefull för mig. Nu ser vi fram emot att utveckla verksamheten i Malmö och att inviga ett nytt kontor!

I januari flyttar AS&B Executive in i nya kontorslokaler på Norra Vallgatan 66 i Malmö. Vi hälsar Louise varmt välkommen till oss!