Skip to main content

Välkommen till oss Veronika

Vi är så glada att få välkomna Veronika Otterborg till vårt team. Med sin långa erfarenhet inom HR kommer hon att bidra till vår fortsatta utveckling inom området men framförallt ser vi fram emot att få ytterligare en kompetent och härlig medarbetare till vår organisation. 

Med sin långa erfarenhet inom HR kommer hon att bidra till vår fortsatta utveckling. Veronika kommer närmast från en tjänst som HR-chef på Tekniska Verken där hon arbetat under ett antal år. Innan dess arbetade hon även som HR chef inom Linköpings kommun. Veronika tog examen 2008 från PA-programmet på Linköpings universitet.

"Jag ser fram emot att få vara delaktig i AS&Bs fortsatta utvecklingsresa och jag ser fram emot att skapa ett långsiktigt samarbete med kunder och kandidater. Jag hoppas mina erfarenheter inom både HR, organisation och ledarskap ska bidra till ett mervärde för våra kunder"

Varmt välkommen till oss Veronika!