• Rekrytering

Chefsrekrytering - att rekrytera en chef eller en specialist

Att rekrytera en chef eller annan nyckelperson är en insats som har mycket stor inverkan på din organisations resultat, välmående och utveckling. Vi vet att det krävs en gedigen arbetsinsats i alla steg, hela vägen från första mötet hos dig som kund till avslutande personbedömning för att säkerställa bästa möjliga utfall.

Rekryteringsprocess vid chefsrekryteringar

Våra metoder och processer bygger på väl beprövad metodik och över 20 års erfarenhet av 1000-tals genomförda rekryteringar. Vi har en rekryteringsprocess som i sin grund är skapad för chefsrekrytering på exekutiv nivå, som vi anpassar till varje kunds behov och de unika förhållanden som gäller för varje nytt uppdrag. Vi är stolta över våra arbetsmetoder, som vi ständigt förfinar och utvecklar för att ligga i branschens framkant.

Du som uppdragsgivare ska känna dig trygg i att såväl rekryterande chef som kandidaterna upplever en professionell process. För oss på AS&B Executive handlar det om att alltid vara kompetenta, engagerade, långsiktiga och respektfulla. Det har skapat vår framgång och vi vet att den även bidrar till din och din organisations framgång. Se gärna vår referenslista där du hittar några exempel på uppdrag vi genomfört. 

"AS&B är en ovärderlig samarbetspartner för oss då det gäller vårt kompetensförsörjningsarbete av chefer och specialister. Att anlita AS&B innebär trygghet och kvalité!"

Marie Roxner Drufva Personalchef/ Sto Scandinavia AB

Vi tar ansvar för hela rekryteringsprocessen från inledande planeringsmöte, analys av nuläge och förväntad utveckling, formell men framförallt personlighetsmässig kravprofil samt identifiering av kandidater till urval och rekommendation. Vi är mycket flexibla och kan självklart genomföra utvalda delar av processen, allt efter våra kunders behov.

Chefsrekrytering och Executive Search

Genom Executive search når du en betydligt större del av marknaden och får ett handplockat urval. Mer om hur vi arbetar med Executive Search i hittar du här.

Personbedömning

Våra insatser inom personbedömning, som är en självklar del av våra chefsrekryteringsuppdrag, men som också finns som separat tjänst, baseras på gedigna och vetenskapligt beprövade testsystem. Testerna hjälper vår konsult att skapa en bred och djup förståelse för kandidatens personlighet, drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden samt ledarstil och utvecklingspotential.
Resultatet från testerna utgör ett stöd för konsulten när hen genomför den fördjupade intervju, som självklart också omfattar återkoppling av testresultaten.

Vi vet att tester aldrig kan ge en komplett och fullständig bild av en kandidats personlighet, men dom utgör ett viktigt stöd i vår bedömningsprocess. Vi använder oss av såväl personlighetstest som problemlösningstest (test av analytisk förmåga, framförallt inriktad mot att mäta generell begåvning). Personbedömningsprocessen kompletteras alltid med en gedigen referenstagning, som både ger
en fördjupad bild av kandidatens personlighet, kompetens och prestation, och som kan verifiera eller nyansera farhågor som konsulten har efter genomförd djupintervju. Våra konsulter är certifierade användare av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP. Urvalsprocessen kompletteras i många fall med olika former av arbetsprov anpassade för den aktuella tjänsten, eller ett så kallat assessment center, där kandidaterna enskilt eller i grupp genomför ett antal olika övningar som bedöms och utvärderas.

Vad kostar det att rekrytera en chef eller specialist?

Kontakta oss för rådgivning och en kostnadsfri offert i ditt ärende,  vi hjälper dig snabbt och svarar gärna på dina frågor. Fyll i nedanstående formulär så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

Fyll i företag.

Fyll i tjänstens titel

Fyll i tjänstens placeringsort

Fyll i ditt telefonnummer.

Fyll i ditt namn.

Fyll i din epostadress

Har du allmänna frågor om våra rekryteringstjänster, rekryteringsprocess eller är i behov av en chefs- och specialistrekrytering? Tveka inte att kontakta oss.

Telefon: 013-24 49 80
Mail: info@asb-executive.se


Varmt välkommen till AS&B Executive. 

 

 

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på rekrytering, Executive Search, interimslösningar, fördjupade personbedömningar och ledarutveckling. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Telefon: 013-24 49 80
Mailinfo@asb-executive.se

Läs om vår personuppgiftspolicy

Tillsammans kan vi minska smittspridning.

Med anledning av den senaste tidens händelser kopplade till det nya coronaviruset genomför vi på AS&B tillfälliga förändringar i vårt arbetssätt.

Ska du besöka oss? Du är varmt välkommen hit, förutsatt att du känner dig helt frisk och inte har någon i din närhet som uppvisar symptom av coronaviruset. Om så är fallet bokar vi om vårt möte till ett senare tillfälle. När du väl är på plats hos oss avstår vi från att ta varandra i hand. Vi har anpassat våra lokaler bland annat genom att placera handsprit tillgängligt för besökare och förtätat våra städrutiner.

Är du kallad på en intervju? Naturligtvis är du välkommen hit för ett möte på plats. Vill du hellre att vi genomför intervjun på distans i form av ett videomöte går det också bra. Meddela oss vid bokningstillfället eller kontakta oss om tid och plats redan har bokats. Precis som i vanliga fall har vi förståelse för att intervjuer måste bokas om på grund av sjukdom vilket givetvis inte påverkar dina möjligheter i en pågående rekryteringsprocess.

Vi på AS&B bevakar noggrant läget och följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi kan därför komma att ändra våra rutiner ytterligare om situationen kräver det.

Lås oss alla visa hänsyn och tänka på varandra, ta ansvar och inte utsätta andra för risker samt ha förståelse för de konsekvenser denna situation medför.

Tack för att du visar hänsyn för din omgivning!

Har du frågor om våra tillfälliga förändringar eller din rekryteringsprocess?

Välkommen att kontakta oss via vår växel på 013-24 49 80 eller skicka e-post till info@asb-executive.se.  

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se