• Rekrytering, Second Opinion, Utveckling, Arbetspsykologiska testverktyg

Interimslösningar

Vi erbjuder interimslösningar där vi tillgodoser ert behov av en chef eller specialist under en tidsbegränsad period. Det är en effektiv lösning för att snabbt få in kvalificerad kompetens i företaget. 

Vad innebär en interimslösning?

Rörlighet och anpassningsförmåga har blivit nyckelfaktorer för företagens överlevnad, både vad gäller personaltäckning och kompetensförsörjning. Interimslösningar är en tillfällig och tidsbegränsad lösning som erbjuder strategisk kompetens för att vidmakthålla, utveckla eller förändra verksamheter. Det är en effektiv lösning för att snabbt få in kvalificerad kompetens i företaget. När uppgiften väl är avslutad eller behovet förändrats, avslutas uppdraget. Interimschefen är anställd av oss, och uthyrd till uppdragsgivaren, under tiden för engagemanget. 

När är det lämpligt att ta in en interimschef?

  • För att tillvarata nya affärs- och expansionsmöjligheter
  • Vid plötslig kompetens- eller personalbrist
  • Vid omorganisationer eller omstruktureringar
  • Vid behov av kulturell förändring
  • Vid förvärv, fusioner eller avyttringar
  • Vid behov av projektledning
  • Vid behov av kvalificerad personal på deltid

En interimschef är internt obunden och säger som det är utan att ha en egen agenda. Interimschefen behöver inte konkurrera internt och tänka på sin egen karriär, interimschefen kan prestigelöst fokusera på uppgiften och på att hjälpa andra.

Våra interimschefer och specialister

Vår långa historia med rekrytering av chefer och specialister har gett oss möjlighet att bygga upp ett stort nätverk av högpresterande interimschefer. Våra interimchefer är erfarna ledare som med kort varsel kan gå in i organisationer som befinner sig i utmanande situationer. Alltid med en hands-on approach. Vid sidan av erfarenhet och sakkunskap anlitar vi enbart effektiva personer som håller en hög professionell standard, har hög integritet och följer alla våra riktlinjer för engagemanget. Naturligtvis även avseende total sekretess.

Passande befattningar för användning av Interimschef

• Arbetande Styrelseordförande
• Koncernchef/VD/CEO
• CFO och Controller
• Försäljningschef
• Kommunikationschef
• Marknadschef
• Logistik- och inköpschef
• Produktions-/platschef
• IT-chef/CIO
• HR-chef
• Kvalitets och Miljöchef
• Ett antal olika Specialistroller

Inför ett uppdrag gör vi först en noggrann uppdragsbeskrivning med syfte och målformulering.  Vi tar även fram en personlig kravprofil på utifrån uppdragets art och innehåll. Allt för att vi skall sätta rätt person på uppdraget få ett så lyckat resultat som möjligt.  Vi kan i många fall erbjuda en lösning på plats hos er inom tre veckor.

Har ert företag ett tillfälligt behov av en chefs- eller specialistroll, då är en interimslösning något för er!  Välkomna att kontakta Interimsansvarig Mikael Jacobsson.

Mikael Jacobsson
Tel.: 072-513 06 90
Mail: mikael.jacobsson@asb-rekrytering.se 

Är du själv intresserad av att arbeta som interimchef eller specialist?

Ring eller skicka ditt CV och en presentation till Mikael Jacobsson, så kontaktar kontaktar vi dig.

 

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på Executive Search, Rekrytering, Second Opinion, Utveckling av individer och grupper samt Arbetspsykologiska testverktyg. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Läs om vår personuppgiftspolicy

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA