Lär känna AS&B Executive

AS&B Executive grundades 2002 med syfte att, via värdeskapande rekryteringar, öka framgången för våra uppdragsgivare. Vi har sedan dess varit en av regionens ledande aktörer inom rekrytering och utveckling av chefer och specialister. Vi är experter på rekrytering, Executive search, Interimslösningar, Second opinion och ledarskapsutveckling. Genom våra insatser säkerställer vi att rätt person får rätt tjänst och vi följer mer än gärna med på resan som långsiktig samarbetspartner för dina framgångsrika rekryteringar.

ASB Executive Grupp

Vi har alltså arbetat med rekrytering i över 20 år vilket har lett till en gedigen, samlad kunskap om rekrytering och ledarskapsutveckling. Vi har fått förtroendet att hjälpa våra kunder med såväl rekrytering av chefer och specialister som utveckling av ledare över tiden och etablerat oss i flera regioner med kontor i Linköping, Stockholm och nu mera även Malmö. Läs mer om det här.

Historia

AS&B grundades våren 2002, då Conny Besterman, Rikard Arenius och Jan Schröder tog steget från att vara anställda av ett rikstäckande rekryteringsföretag till att driva ett eget företag inriktat på chefsrekrytering och ledarutveckling. Därav namnet AS&B Executive. Vår underbara administratör Lena Eklöf fanns också med oss redan från start.  AS&B ägs sedan 2014 av Conny Besterman, Jan Schröder och Mikael Jakobsson som alla tre är verksamma i bolaget. År 2017 etablerade vi vårt dottebolag AS&B Talents som ett komplement till AS&B:s befintliga tjänsteutbud. Inom AS&B Talents har vi fokus på bemanning och rekrytering av talanger i början av sin yrkesverksamma karriär. På så sätt kompletterar AS&B Executive och AS&B Talents verksamheter varandra vilket gör koncernen till en naturlig helhetsleverantör inom kvalificerad bemanning och rekrytering.

Verksamhetsidé och Vision

Vår verksamhetsidé bygger alltså på att öka din framgång som uppdragsgivare och kund genom värdeskapande rekryteringar.  Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offentlig som privat sektor. 

Företagskultur

Långsiktiga

Vi strävar efter långsiktiga och nära relationer, som ger oss möjligheten att lära känna dig och din organisation. Ärlighet i vår kommunikation och stabilitet i vårt erbjudande ger oss bästa förutsättningarna att lyckas med vårt långsiktiga arbete.

Engagerade

Ett lyckat samarbete kommer inte av sig självt. Det kräver mycket av oss som företag och det är med hjälp av vårt engagemang och vår effektivitet som vi lyckas ge allt som krävs för ett framgångsrikt samarbete. Engagemanget genomsyras i vårt sätt att kommunicera och agera. Vi är lyhörda för dina specifika förutsättningar. På samma sätt är vi lyhörda för din, som kandidat, personlighet och kompetens. Det ger oss bästa möjlighet till lyckade rekryteringar och träffsäker ledarutveckling.

Kompetenta

Vi är stolta över vår samlade kompetens. Vi har arbetat med rekrytering i över 20 år vilket har lett till en gedigen, samlad kunskap om rekrytering samt organisation- och ledarskapsutveckling. Hela vårt arbete bygger på erfarenhet, kompetens och starkt fokus på kvalitet i våra processer och metoder. Vi har en rekryteringsprocess som vi är stolta över och ständigt förfinar för att ligga i branschens framkant. Våra medarbetare har olika erfarenheter och bakgrunder och vi arbetar nära tillsammans. På så sätt får du som kunder och kandidat nytta av alla våra medarbetares kunskaper och erfarenheter. Vi tummar aldrig på kvalitet.

Respektfulla

Du ska alltid känna dig trygg i samarbetet med oss. Det är en självklarhet för oss att värna om din integritet och sekretess samt att hantera alla våra kontakter professionellt och med respekt för individers olikheter. Vid våra möten har vi förståelse för din, som kandidat, utsatta situation och bidrar till en tryggare upplevelse genom att visa respekt, ödmjukhet och närvaro i samtalet.

I slutänden handlar det alltså för oss om att, i allt vi gör, vara kompetenta, engagerade, långsiktiga och respektfulla. Det är vår framgång och vet att den även bidrar till din.

Välkommen till oss på AS&B Executive

 

 

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på Rekrytering, Executive Search, Interimslösningar, Second Opinion och Ledarutveckling. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Telefon: 013-24 49 80
Mailinfo@asb-executive.se

Läs om vår personuppgiftspolicy

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se