Skip to main content

IT-säkerhetsansvarig till Linköpings kommun

Placeringsort: Linköping

Tjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd och service till hela kommunen, näringsliv, organisationer samt kommunens politiska ledning. På Kommunledningsförvaltningen välkomnas du av en förvaltning med god kompetens och av drivande och hjälpsamma kollegor som betonar hur meningsfullt det är att få driva utvecklingen för hela Linköping.

Dina arbetsuppgifter

Linköpings kommun håller på att se över och stärka upp styrning och arbetssätt i vår informations- och it-säkerhetsorganisation. Vi ska etablera en helt ny roll och behöver någon som ska leda och utveckla arbetet med strategisk it-säkerhet. Tillsammans med Informationssäkerhetsansvarig håller ni ihop informations- och it-säkerhetsarbetet i kommunen. 

Ditt uppdrag som it-säkerhetsansvarig är att leda, prioritera och samordna det kommunövergripande it-säkerhetsarbetet. Med ett helhetsperspektiv och en lösningsorienterad inställning skapar du tillsammans med kommunens it-organisation förutsättningar för vår kommuns utveckling och ett effektivt vidmakthållande av våra miljöer. Du har en central roll i att både kravställa och säkerställa att kommunen har säkra och robusta it-miljöer och tjänster. Samtidigt arbetar du tillsammans med utpekade roller i kommunens olika verksamheter, för att öka säkerhetsmedvetenheten och över tid etablera en god informationssäkerhetskultur.

Några av de viktiga arbetsuppgifterna:

  • ansvara för att följa upp och utvärdera att beslutade skyddsåtgärder följer uppsatta regelverk
  • utveckla och upprätthålla kommunövergripande metoder och rutiner inom området utifrån fastställd styrdokumentation
  • ansvara för och ställa krav på en god säkerhetsmedvetenhet och informationssäkerhetskultur på såväl individnivå, förvaltningsnivå samt inom ramen för kommunens styr- och samverkansmodell (pm3)
  • utforma gemensamma rutiner bl.a. för incidenthantering samt utforma mål som stödjer kraven på detta
  • tillsammans med Informationssäkerhetsansvarig ansvara för att upprätthålla en ständigt aktuell kommunövergripande bild över informationssäkerhetsrisker och sårbarheter
  • samarbeta med olika intressenter, såväl inom som utanför organisationen, för att nå gemensamma mål inom området

Din arbetsplats

Enheten för Utveckling och digitalisering ingår som en av enheterna i Kommunikations- och utvecklingsstaben, som är en del av Kommunledningsförvaltningen. Enheten arbetar kommunövergripande och har ansvaret för att styra, leda och samordna Linköpings kommuns digitala utvecklingsarbete samt för vår strategiska IT-styrning. Enheten har nyligen fått ett utökat ansvar för IT-säkerhet (inkl. den informella säkerheten ur ett informationssäkerhetsperspektiv). Din arbetsplats är i kommunens stadshus. 

Du som söker

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning inom it-säkerhet eller med motsvarande kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta med it-säkerhet och har tidigare arbetat med att implementera säkerhetslösningar i en organisation, gärna i en ledande roll. Vi förväntar oss också kompetens och erfarenhet av att ha arbetat med ISO27001 och CIS controls. 

Vi hoppas även att du har erfarenhet av uppföljning och styrning av verksamhet, då detta är en strategisk roll. 

Det är meriterande om du har:

  • certifieringar inom informations- och it-säkerhet såsom CISSP eller liknande
  • erfarenhet av att arbeta med olika säkerhetsramverk och standarder såsom NIST Cybersecurity Framework
  • erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet

Personliga egenskaper vi värdesätter är att du är strategisk, analytisk och har en stark problemlösningsförmåga samt har lätt för att samarbeta med andra kompetenser. Du är även ansvarsfull, noggrann och har förmågan att kommunicera komplexa säkerhetskoncept på ett enkelt och förståeligt sätt.

Om du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö, där du får möjlighet att bidra till en säkrare digital framtid samtidigt som du får vara med och etablera en ny roll, är detta rätt uppdrag för dig.

Tjänsten kan komma att genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. 

Välkommen med din ansökan senast 26 april.

Observera att du söker tjänsten i Linköpings kommuns system som kräver att du loggar in med BankID. Om du inte har BankID ber vi dig kontakta info@asb-executive.se så hjälper vi dig att registrera ansökan.


Jag berättar gärna mer!

Conny Besterman

Ansök