Stjärnägg är det gemensamma varumärket och säljorganisationen för de fyra svenska äggpackeribolagen KG:s Ägg, Västkustägg, Thuressons och Skåneägg. Huvudägare till Stjärnägg AB är KG:s Ägg. Bolaget Stjärnägg AB bildades ur insikten att vi skapar de " />

Kvalitetschef till Stjärnägg AB

Placeringsort: Linköping

Stjärnägg är det gemensamma varumärket och säljorganisationen för de fyra svenska äggpackeribolagen KG:s Ägg, Västkustägg, Thuressons och Skåneägg. Huvudägare till Stjärnägg AB är KG:s Ägg. Bolaget Stjärnägg AB bildades ur insikten att vi skapar de bästa förutsättningarna för hög kvalitet på äggen och en hållbar produktion genom att arbeta tillsammans. Bakom Stjärnägg står genuina entreprenörer som utifrån egna äggpackerier och produktionsanläggningar arbetar med hela värdekedjan från äggproduktion till färdigpackade ägg. Vi är idag Sveriges största leverantör av ägg, med familjeägda packerier i fyra regioner och ett 90-tal certifierade gårdar som dagligen levererar färska svenska ägg och äggprodukter till kunder över hela landet. Med närhet till producent, kund och konsument säkerställer vi den mest hållbara leveranskedjan för ägg. Genom vår struktur kan vi tillgodose marknadens krav på hållbara och effektiva logistiklösningar av närproducerade produkter.

Vi är certifierade enligt IFS food, ISO 9001, ISO14001 och KRAV. KG:s Ägg, inklusive Stjärnägg omsätter ca 1400 Mkr, och har sitt huvudkontor i Linköping.

Kvalitetschef

Verksamhetsutveckling kvalitet hållbarhet och producentsupport

I den här rollen får du en central och viktig roll, du kommer att ansvara för Stjärnäggs interna kvalitetsarbete, vårt strategiska hållbarhetsarbete samt inte minst ha en stödjande roll för våra äggleverantörer. Som Kvalitetschef för Stjärnäggsgruppen är du processägare för processerna primärproduktion, kvalitet och hållbarhet samt miljö. Du leder Stjärnäggs kvalitets- och hållbarhetsgrupp där kvalitetscheferna för Västkustägg och Thuressons ingår.

Du kommer att ha ett samordnande ansvar för Stjärnäggs ledningssystem inom kvalitet, miljö och hållbarhet. Du kommer att vara direkt underställd VD, och ingår i ledningsgrupperna för såväl Stjärnägg som KG:s Ägg. Som kvalitetschef får du en viktig roll genom hela vår värdekedja, från primärproduktion till slutkund. I rollen ingår att utveckla funktionen producentsupport, med ett aktivt stöd till våra äggleverantörer genom löpande kontakter och besök. Du hjälper våra leverantörer i deras kvalitets- och verksamhetsutveckling, för att ständigt utveckla och förbättra vår produktionsprocess och våra relationer. Denna del av ditt uppdrag innebär att hjälpa våra äggleverantörer i deras verksamhetsutveckling inom hållbarhet, samordning och myndighetskontakter samt smittskydd och djuromsorg. Som Kvalitetschef har du ett löpande samarbete med våra kunder, och ger ett coachande stöd till Stjärnäggs kundansvariga.

Vår nuvarande kvalitetschef kommer att arbeta parallellt med dig under en övergångsperiod fram till pension, så du får en gedigen onboarding och ett gott stöd i alla branschspecifika frågor. 

Vi söker dig som har erfarenhet av liknande roller inom livsmedelsbranschen, där du har haft ansvar för livsmedelssäkerhet, kvalitet, miljö och hållbarhet. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av internrevisionsarbete, samt har god IT-vana när det gäller ledningssystem för kvalitetsuppföljning och produktion. Du har en relevant akademisk utbildning, till exempel som agronom eller lantmästare, alternativt motsvarande kompetens baserad på lång erfarenhet. Du kommer att ha många kontaktytor internt och externt, du blir en viktig länk mellan Stjärnägg och våra äggproducenter vilket ställer krav på god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. En annan viktig del i ditt uppdrag är att vårda och utveckla våra relationer med kvalitets- och hållbarhetsansvariga hos såväl kunder som underleverantörer.

Som person är du initiativrik, självständig och ansvarstagande, med en stark målinriktning och ett stort intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete. Mycket god samarbetsförmåga och hög social kompetens är självklart också viktiga faktorer för att lyckas i rollen. Tjänsten kräver körkort för personbil samt att du behärskar svenska och engelska väl.

Tjänsten är placerad på Stjärnäggs kontor i Linköping, hybridarbete är möjligt till viss del. Tjänsten innebär en del resor för att besöka och supporta våra äggleverantörer på plats ute på gårdarna, men övernattningar krävs sällan. Din formella anställning kommer att vara på vår största delägare KG:s Ägg AB, som är samlokaliserat med Stjärnägg.

På Stjärnägg drivs vi av vår vision #365 Ägg – Hälsosamma ägg varje dag i en hållbar värld! Vårt kundlöfte att göra det enklare att välja ägg. Stjärnägg präglas av våra ägares entreprenörsanda, ett öppet klimat och att det är nära till kollegor och beslut. Hos oss får du stora möjligheter att påverka och göra skillnad, välkommen med din ansökan!Jag berättar gärna mer!

Jan Schröder
070-618 11 61