Skip to main content

VD till AB Östgötatrafiken

Placeringsort: Linköping

Varje dag bidrar Östgötatrafiken till att få vardagen att fungera för hundratusentals östgötar. Deras val att resa kollektivt är både smart och hållbart. Inget annat sätt att resa har så många positiva effekter, som när vi reser tillsammans. Det bidrar inte bara till ett bättre klimat utan även mindre trängsel och trevligare städer. Det innebär också mer jämlika resmöjligheter för fler och förutsättningar till ökad ekonomisk utveckling för vår region. Bara för att nämna några av effekterna.

Världen omkring oss förändras, så för att kollektivtrafiken ska fortsätta att vara det smartaste sättet att resa, är vårt utvecklingsfokus avgörande. För oss på Östgötatrafiken handlar det om att ständigt fråga oss hur morgondagens resande kommer att se ut och att fortsätta göra det kollektiva resandet enkelt. Med utgångspunkt i vårt politiska uppdrag ska vi bidra till utvecklingen av en hållbar region. Teknik och innovation tillsammans med människors förändrade behov leder vägen framåt.

För oss är en välkomnande och öppen företagskultur där vi alla trivs och känner delaktighet viktigt. Vi arbetar målinriktat tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat och är övertygade om att den hållbara framtid som vi strävar mot, byggs genom goda samarbeten och genom att ha roligt tillsammans.

Eftersom vår VD inom kort lämnar oss för nya utmaningar så söker vi nu hennes efterträdare.

Om rollen

Som VD för Östgötatrafiken så arbetar du i två spännande sammanhang. Dels ansvarar du för AB Östgötatrafikens verksamhet och driver tillsammans med din ledningsgrupp utvecklingen av kollektivtrafiken i Östergötland. Detta inkluderar upphandling, planering och en ständig förbättring av verksamheten. Dels ingår du i Regionledningen för Region Östergötland där du bidrar med dina kunskaper inom bolagets verksamhetsområde och är föredragande tjänsteperson i de politiska sammanhang där kollektivtrafikfrågor står på agendan. I den här rollen är du också en aktiv part gällande regionledningens hela uppdrag att driva regionens utveckling.

Din profil

Vi söker dig som har ett stort intresse för samhällsutveckling och en bred erfarenhet av att arbeta nära politiken i region, kommun eller regionala och kommunala bolag. Du har också ett tydligt och inkluderande ledarskap och har erfarenhet av att leda genom andra med goda resultat.

Du förstår vikten av att kunna förändra och utveckla en komplex verksamhet samtidigt som man tar tillvara det som redan är bra. Du har en utvecklad affärsmässig förståelse med goda ekonomiska kunskaper och en dokumenterad erfarenhet från uppdrag i stora och komplexa organisationer.

Som person är du såväl innovativt snabbfotad som långsiktigt uthållig och du trivs lika bra i styrelserummet som vid fikabordet på kontoret.

För att vara framgångsrik i rollen har du en utpräglad förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer, och bygga ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt. Du är en trygg och utvecklingsorienterad ledare med en stark kommunikativ förmåga, som föder engagemang och främjar öppenhet och dialog.

Vi ser att du har en utbildning från högskola eller universitet och/eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi tror också att du har erfarenhet från någon typ av ledande befattning inom samhällsbyggnadsområdet på strategisk nivå.

Befattningen är säkerhetsklassad och du kommer att krigsplaceras i organisationen.

Om Östgötatrafiken

Kollektivtrafik är mycket mer än ett transportmedel som tar människor från en plats till en annan. Det är också ett verktyg för samhällsutveckling där vi med ett hållbart färdsätt gör det möjligt för östgötarna att arbeta och studera i en annan stad än de bor i. Kollektivtrafiken binder ihop länet och bidrar till den regionala utvecklingen.

Många tror att det är medarbetarna på Östgötatrafiken som kör alla bussar, tåg och spårvagnar. Vi äger tågen till Östgötapendeln, men i övrigt är det olika trafikföretag som äger, sköter och bemannar alla fordon. I dagsläget är vi ca 160 medarbetare som på olika sätt arbetar med kollektivtrafik och dess utveckling- för att den ska vara så attraktiv som möjligt för så många som möjligt. Vårt fokus ligger därmed på trafik- och samhällsplanering, utveckling av både trafiken och de tjänster som behövs för marknadsföring, reseinformation, försäljning med mera.

Vi arbetar i en bransch som ständigt är i utveckling och vi driver vår verksamhet framåt tillsammans med vår ägare Region Östergötland, länets alla 13 kommuner och andra samarbetspartners inom exempelvis transport, teknik, IT, mobilitet och hållbarhet. En attraktiv kollektivtrafik skapas inte av en enskild aktör, utan i samverkan med andra. 

Välkommen till Östgötatrafiken, ett innovativt företag med engagerade medarbetare och en verksamhet på framkant i utvecklingen!

För mer information kontakta gärna rekryteringskonsult Jan Schröder, på AS&B Executive, 070-6181161. Välkommen med din ansökan, som vi vill ha senast den 8 oktober.

 


Jag berättar gärna mer!

Jan Schröder
070-618 11 61