Socialdirektör till Linköpings kommun

Placeringsort: Linköping

Tjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd och service till hela kommunen, näringsliv, organisationer samt kommunens politiska ledning.

 Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Socialdirektörens uppdrag är att forma, utveckla och stärka framtidens socialtjänst. En viktig del i uppdraget är att driva och leda förändringsarbetet i den nya förvaltningen. I rollen har du det yttersta ansvaret för förvaltningens verksamhet, ekonomi och personal. Du har även det övergripande ansvaret för att verksamheterna uppnår förvaltningens högt uppställda mål.

Som socialdirektör arbetar du med övergripande och strategiska frågor för hela kommunen, såväl som i egen förvaltning och i samarbete med kommunens övriga förvaltningar. I rollen ingår även att företräda socialtjänsten i kommunen och samhället, men samverkan med övriga kommuner inom regionen är också viktigt liksom att ha goda kontakter med universitetet och Region Östergötland.

Socialdirektören är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp.

Din arbetsplats

Linköpings kommun rekryterar socialdirektör till ny förvaltning, då det kommer att ske förändringar inom vård, omsorg och socialtjänst inom kommunen från och med år 2024. Den nya Socialförvaltningen kommer att bildas januari 2024 och sedan kommer arbetet med att forma förvaltningen pågå under hela under året.

Förvaltningens fokus kommer att vara socialtjänst inom individ- och familjeomsorg. Socialtjänstens uppdrag behöver utvecklas med utgångspunkt i att bland annat motverka segregation och kriminalitet. Utmaningarna handlar också om att tillämpa ny lagstiftning och utveckla nya metoder samt arbetssätt.

Du som söker

Vi söker dig som har akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig chefs- och ledarerfarenhet och är van att leda genom andra. Vi vill att du har goda erfarenheter av att leda förändringsarbete i en större organisation. Tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänst är ett krav liksom god kunskap om aktuell lagstiftning. Du har goda kunskaper om offentlig sektor och förståelse för politiska och demokratiska processer. Du bidrar till att skapa ett gott samarbete med verksamhetsföreträdare och arbetstagarorganisationer samt är van att hantera media.

Vi söker en kommunikativ ledare som är strategisk och som drivs av att se möjligheter till förbättring och samverkan. I din ledarroll är du resultat- och utvecklingsinriktad och skapar delaktighet och förståelse för uppdraget. Som person har du god självkänsla och inre trygghet som gör att du vågar utmana och har en förmåga att tänka och göra nytt. Vidare ser vi att du arbetar tillitsbaserat och bidrar till ett gott samarbetsklimat, såväl internt som externt.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 11 juni. Du kan också ta direktkontakt med vår konsult Conny Besterman.


Jag berättar gärna mer!

Conny Besterman
070-618 11 62
Ansök

AS&B Executive grundades år 2002 med syfte att öka framgången för våra uppdragsgivare genom att säkerställa kompetensförsörjning av exekutiva befattningar. Vi har sedan dess varit en av regionens ledande aktörer inom rekrytering och utveckling av chefer och specialister inom såväl offentlig som privat sektor.

Inom AS&B Executive har vi fokus på, rekrytering, Executive Search, interimslösningar, fördjupade personbedömningar och ledarutveckling.

Att ha en effektiv och strategisk partner över tid i det viktiga kompetens och utvecklingsarbetet är en riktig stark konkurrensfördel för dig som kund. Vi hjälper er med allt som behövs för att bygga framgångsrika team och starka organisationer med ett starkt och hållbart ledarskap. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

 013-24 49 80 | info@asb-executive.se

facebook icon linkendin icon2023 © AS&B Executive

Läs om vår personuppgiftspolicy

LINKÖPING,  013-24 49 80 | STOCKHOLM,  08-31 98 50 | MALMÖ, 0704-28 02 65