• Interimstjänster och interimskonsulter

  Interimstjänster  

Interimstjänster- snabb tillsättning av kvalificerade interimskonsulter

Vi erbjuder interimstjänster där vi tillgodoser ert behov av en chef eller specialist under en tidsbegränsad period. En interimskonsult eller en interim specialist är en effektiv lösning för att snabbt få in kvalificerad kompetens i företaget. 

Vår långa historia med rekrytering av chefer och specialister har gett oss möjlighet att bygga upp ett stort nätverk av högpresterande interimskonsulter. Våra konsulter är erfarna ledare som med kort varsel kan gå in i organisationer som befinner sig i utmanande situationer. Alltid med en hands-on approach. Vid sidan av erfarenhet och sakkunskap anlitar vi enbart effektiva personer som håller en hög professionell standard, har hög integritet och följer alla våra riktlinjer för engagemanget. Naturligtvis även avseende total sekretess.

Inför ett uppdrag gör vi först en noggrann uppdragsbeskrivning med syfte och målformulering. Vi tar även fram en personlig kravprofil på utifrån uppdragets art och innehåll. Allt för att vi skall sätta rätt person på uppdraget få ett så lyckat resultat som möjligt. Vi kan i många fall erbjuda en insterimskonsult på plats hos er inom tre veckor.

När är det lämpligt att ta in en interimskonsult?

En interimsskonsult är internt obunden och säger som det är utan att ha en egen agenda. Interimskonsulten behöver inte konkurrera internt och tänka på sin egen karriär utan kan prestigelöst fokusera på uppgiften och på att hjälpa andra.

 • För att tillvarata nya affärs- och expansionsmöjligheter
 • Vid plötslig kompetens- eller personalbrist
 • Vid omorganisationer eller omstruktureringar
 • Vid behov av kulturell förändring
 • Vid förvärv, fusioner eller avyttringar
 • Vid behov av projektledning
 • Vid behov av kvalificerad personal på deltid

Vad innebär det att arbeta som interimskonsult?

Rörlighet och anpassningsförmåga har blivit nyckelfaktorer för företagens överlevnad, både vad gäller personaltäckning och kompetensförsörjning. Våra interimstjänster är en tillfällig och tidsbegränsad lösning som erbjuder strategisk kompetens för att vidmakthålla, utveckla eller förändra verksamheter. Det är en effektiv lösning för att snabbt få in kvalificerad kompetens i företaget. När uppgiften väl är avslutad eller behovet förändrats, avslutas uppdraget. Interimskonsulten är anställd av oss, och uthyrd till uppdragsgivaren, under tiden för engagemanget. 

Exempel på tidigare interimstjänster för våra interimskonsulter:

"Jag älskar utmaningar och att arbeta med interimsuppdrag passar mig perfekt! Målet är att gå in och avlasta arbetet för alla parter men framför allt underlätta arbetet för den nya chefen att komma in. Det är ett bra sätt att använda min mångåriga chefserfarenhet på."

- Anita, en av våra Interimschefer

 • Arbetande Styrelseordförande • Koncernchef/VD/CEO
 • CFO och Controller
 • Försäljningschef
 • Kommunikationschef
 • Marknadschef
 • Logistik- och inköpschef
 • Produktions-/platschef
 • IT-chef/CIO
 • HR-chef
 • Kvalitets- och Miljöchef
 • Ett antal olika specialistroller

Har ert företag ett tillfälligt behov av en chefs- eller specialistroll, då är en interimskonsult något för er! 

 

Välkomna att kontakta oss

Har du allmänna frågor våra interimstjänster eller är du kanske intresserad av att själv arbeta som interimskonsult eller interimschef? Kontakta då Mikael Jacobsson så berättar han mer om denna smarta lösning. Du kan även använda dig av formuläret som du hittar på fiken på höger sida. Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst.

Mikael Jacobsson

Mikael Jacobsson
Tel.: 072-513 06 90
Mail: mikael.jacobsson@asb-rekrytering.se 

Är du själv intresserad av att arbeta som interimchef eller specialist?
Ring eller skicka ditt CV och en presentation till Mikael Jacobsson.

 

Visa våra referenser

 

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på rekrytering, Executive Search, interimslösningar, fördjupade personbedömningar och ledarutveckling. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Telefon: 013-24 49 80
Mailinfo@asb-executive.se

Läs om vår personuppgiftspolicy

Tillsammans kan vi minska smittspridning.

Med anledning av den senaste tidens händelser kopplade till det nya coronaviruset genomför vi på AS&B tillfälliga förändringar i vårt arbetssätt.

Ska du besöka oss? Du är varmt välkommen hit, förutsatt att du känner dig helt frisk och inte har någon i din närhet som uppvisar symptom av coronaviruset. Om så är fallet bokar vi om vårt möte till ett senare tillfälle. När du väl är på plats hos oss avstår vi från att ta varandra i hand. Vi har anpassat våra lokaler bland annat genom att placera handsprit tillgängligt för besökare och förtätat våra städrutiner.

Är du kallad på en intervju? Naturligtvis är du välkommen hit för ett möte på plats. Vill du hellre att vi genomför intervjun på distans i form av ett videomöte går det också bra. Meddela oss vid bokningstillfället eller kontakta oss om tid och plats redan har bokats. Precis som i vanliga fall har vi förståelse för att intervjuer måste bokas om på grund av sjukdom vilket givetvis inte påverkar dina möjligheter i en pågående rekryteringsprocess.

Vi på AS&B bevakar noggrant läget och följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi kan därför komma att ändra våra rutiner ytterligare om situationen kräver det.

Lås oss alla visa hänsyn och tänka på varandra, ta ansvar och inte utsätta andra för risker samt ha förståelse för de konsekvenser denna situation medför.

Tack för att du visar hänsyn för din omgivning!

Har du frågor om våra tillfälliga förändringar eller din rekryteringsprocess?

Välkommen att kontakta oss via vår växel på 013-24 49 80 eller skicka e-post till info@asb-executive.se.  

 HRK 2018 Soliditetslogga AAA

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se