Rekryterar och utvecklar framgångsrika chefer, ledare och kvalificerade specialister.

Välkommen att kontakta oss

 • Interim management - vi hjälper dig med kvalificerade interimskonsulter och interimschefer

   

   Interim management

Interim management gör skillnad

Är ni i behov av att säkerställa ledarskapet och avlasta organisationen under en tidsbegränsad period? Vi hjälper dig att hitta en professionell och operativ ledare med lång erfarenhet av att vidmakthålla, utveckla eller förändra er verksamhet utefter era behov och mål.

Interimslösningar är en effektiv lösning för att snabbt få in kvalificerad kompetens i företaget. Vi har över 20 års erfarenhet av interimlösningar för management under till exempel vakans och rekryteringar till både offentlig och privat verksamhet.

Rörlighet och anpassningsförmåga har blivit nyckelfaktorer för ditt företags framgång, inte minst när det gäller personaltäckning och kompetensförsörjning. Som verksam aktör inom chefsrekrytering sedan 2002 har vi upplevt hur efterfrågan på interim management har ökat lavinartat.

Fler och fler företag vill dra nytta av fördelarna med att tillfälligt hyra in en interimschef eller interim specialist.  Våra kunder har även insett vikten av att ha en effektiv och pålitlig partner i kompetens- och rekryteringsarbetet och den konkurrensfördel det innebär.

 

Välkommen att kontakta oss

 

Tre avgörade anledningar varför interimstjänster är något för er.

Avlastning

Avlastning

Att anlita en interimskonsult som har den profil och kompetens som krävs för ett specifikt uppdrag avlastar både dig och din organisation. Konsulten genomför uppdraget utan att ni behöver fördela ut ansvar på befintlig personal och ni behåller på så sätt fokus på ordinarie verksamhet.

Maximerad effektivitet

Maximerad effektivitet

Genom att använda våra interimstjänster maximerar ni effektivitet och kostnad utan att anpassa befintlig personalstyrka. Ni minskar tiden för anställningsintervjuer och administration för anställning samt har en kontakt hos oss som stöttar er vid behov av kompetensfrågor under hela interimstiden. Ni hyr helt enkelt in strategisk kompetens under den tiden ni behöver. 

Katalysator för förändring

Katalysator för förändring

Interimskonsulter har i många fall erfarenhet från olika branscher och organisationer. De kan bidra till nya perspektiv i både affärsstrategin och genomförande i förbättringsarbeten. En interimskonsult från oss kan även minska intern friktion då förslagen kommer från en intern obunden utan egen agenda.

 

 

Rätt person i rätt tid

När en vakans plötsligt uppstår eller när en förstärkning av organisationen behövs måste detta lösas, och ofta snabbt. Förr var det vanligt att låta en befintlig medarbetare axla detta ansvar utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, med risk att tappa både fokus och resultat. Nu har det för många blivit en självklarhet att hyra in strategisk kompetens. Rätt person som löser rätt uppgifter i rätt tid.

Interimstjänst med kort varsel

Interimstjänst med kort varsel

Vi jobbar aktivt med att upprätthålla ett stort nätverk av interimschefer och specialister. Vårt mål är att på kort varsel erbjuda en tidsbegränsad lösning för att vidmakthålla, utveckla eller förändra verksamheter. Våra interimskonsulter är erfarna ledare och specialister som snabbt gör skillnad. Alltid med en hands-on approach och naturligtvis även med full sekretess. 

"Trots att det var en tillfällig lösning så gav det verkligen långvariga positiva effekter för oss som bolag när vi tog in tillfällig spetskompetens!"

- Karin, HR-chef 

 
När kan du behöva ta in en interimchef eller interimskonsult?

Här är några vanliga situationer när interimschefer och specialister kan vara en kostnadseffektiv och praktisk lösning under en begränsad period. 

När en interimchef kan vara den bästa lösningen

När en interimchef kan vara den bästa lösningen

 • För att tillvarata nya affärs- och expansionsmöjligheter
 • Vid omorganisationer eller omstruktureringar
 • Vid behov av kulturell förändring
 • Vid förvärv, fusioner eller avyttringar
 • Vid plötslig kompetens- eller personalbrist
 • Temporär frånvaro av ledningsfunktion
 • Rekryteringsprocess där kandidat har lång uppsägningstid
 • Oväntad ökning av arbetsbelastning
 • Vid behov av kvalificerad personal på deltid
 • Vid behov av projektledning
 • Produktlansering

 

 

Befattningar som passar våra interimskonsulter

Befattningar som passar våra interimskonsulter

 • VD
 • Regionchef
 • Platschef
 • Kommundirektör/Förvaltningschef
 • Produktionschef/Logistikchef
 • CFO/Redovisningschef
 • Jurist
 • Kommunikation- och marknadsschef
 • Försäljningschef
 • IT- projektledare
 • HR-chef

Läs mer om våra interimschefer här

En interimschef är internt obunden och säger som det är utan att ha en egen agenda. Interimschefen behöver inte konkurrera internt och tänka på sin egen karriär, interimschefen kan prestigelöst fokusera på uppgiften och på att hjälpa andra.

"Var inte rädd för att ta in en interimschef under oroliga förhållanden. Vi är personer som vill och kan kliva in i ett förändringsläge, och som stimuleras av utmaningar"

Anita - en av våra interimschefer

Jag ser fram emot att talas vid.

Kontakta vår interimsspecialist Mikael Jacobsson.

 

Har du frågor om våra interimstjänster?

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig? Ring, maila eller använd nedanstående formulär så hörs vi inom kort.

Fyll i ditt namn!

Fyll i din epostadress

Fyll i ditt telefonnummer,

Please let us know your message.

Captcha fel

 

 

Visa våra referenser

 

facebook icon linkendin icon

AS&B Executive etablerades år 2002. Vår vision är att vara den självklara partnern vid framgångsrik kompetensförsörjning av exekutiva befattningar och specialister inom såväl offenlig som privat sektor. Inom AS&B Executive har vi fokus på rekrytering, Executive Search, interimslösningar, fördjupade personbedömningar och ledarutveckling. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Telefon: 013-24 49 80
Mailinfo@asb-executive.se

Läs om vår personuppgiftspolicy

 HRK 2021 Soliditetslogga AAA

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se